ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันประกวดคำขวัญ อ่านทำนองเสนาะ กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย การแสดงนิทานพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการและเกมการแข่งขันที่เกี่ยวกับภาษาไทย ฯลฯ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,01:36   อ่าน 714 ครั้ง