ภาพกิจกรรม
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระบบการเรียนรู้ และคณะ ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,01:49   อ่าน 739 ครั้ง