ภาพกิจกรรม
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา โดย นายอดุลย์  พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเครือข่ายอำเภอปากคาด ให้การต้อนรับ 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,11:32   อ่าน 588 ครั้ง