ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 31 ต.ค. 63
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 05 ก.ย. 63
รับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรม To Be Number One ppk music award ครั้งที่ 2 04 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ ครั้งที่2/2563 05 ส.ค. 63
รับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 09 ก.ค. 63
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 26 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ ครั้งที่1/2563 24 มิ.ย. 63
ประกาศ กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 10 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ป 05 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2563 05 มิ.ย. 63
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ด้วยวิธีประ 27 ส.ค. 63
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจ 08 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเตอร์เน็ต 28 พ.ย. 62
ภาพกิจกรรม
รอบรั้วฟ้า-แดง
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 6
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 5
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 4
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 3
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 2
รอบรั้วฟ้าแดง ฉบับที่ 1
จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติดและวันเยาวชนแห่งชาติประจำ ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนตามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
จดหมายข่าววิชาการ
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 3/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 2/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 62
จดหมายข่าววิชาการ ฉบับ 1/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 62
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขัน DANCERCISE เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ
ทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชนะเลิศการประกวดการออกกำลังกายที่มีการประยุกต์ใช้คีตะมวยไทย
ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้รับรางวัล NACC Awards 2019
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 รอบคัดเลือก
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ"การสร้างคนดีมีวินัย" STARS STEMS
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลจากการแข่งขันบึงกาฬทริปเปิ้ลเกมส์ครั้งที่1
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
กระดานถาม-ตอบ (Q&A) (117/0) 03 ก.ย. 63
รับเรื่องร้องเรียน
ภาพกิจกรรมใน Facebook
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน